Anke af vurdering

Hvis et medlem er utilfreds med en vurdering foretaget i egen forening, kan sagen jf. forbundsvedtægten ankes til kredsen.

Mod betaling af gebyr vil kredsens ankeudvalg vurdere den pågældende kolonihave. Kredsens anke-vurdering kan ikke appelleres yderligere.

Hvordan ankes:

  • Anke skal i første omgang ske via bestyrelsen i egen forening
  • Undtagelsesvis kan anke ske direkte til kredsen,  såfremt bestyrelsen i egen forening ikke reagerer på henvendelsen om anke.
    Henvendelse til kredsen kan dog tidligst ske 14 dage efter indlevering af anke til egen forening.