Kredsbestyrelsen

Alle foreninger i kredsen har mulighed for at være repræsenteret i kredsbestyrelsen med 1 medlem fra foreningen.

Efter repræsentantskabsmøde maj 2023 består bestyrelsen af:

Rolle Forening Kredsrepræsentant
Formand Rønhøjgård a) Kirsten Holm
Kasserer Tjørnebjerg Susan Mai Andresen
Næstformand Kildegaarden Jann Dahlgaard
Ejbyvænge a) Bjarne Gottfredsen
Ejbylund Dorrit
Hestholm Jan Dybkilde Bach
Islevdal Torben Kjöller
Stuvehøjgård Farad Khasadar
Brandhøj a) Tasha Hoppe
Sommerbyen Brøndgården a) Ib Storm Pedersen
Sommerbyen Ejby a) Hans Vedderkop
Hersted a) Bent Christiansen
Bakkevej a)
(Tidl. Hedehusene)
Formanden
Højvænge a) Kaj Hammmergreen
Referent Rønhøjgård Berit Eriksson

a) Kredsrepræsentant vælges i lige år – øvrige i ulige år