Kredsbestyrelsen

Alle foreninger i kredsen har mulighed for at være repræsenteret i kredsbestyrelsen med 1 medlem fra foreningen.

Efter repræsentantskabsmøde oktober 2021 består bestyrelsen af:

Rolle Forening Kredsrepræsentant
Formand Rønhøjgård Kirsten Holm
Kasserer Tjørnebjerg Susan Mai Andresen
Sekretær Ejbyvænge Gert Olsen
Næstformand Kildegaarden Jann Dahlgaard a)
Brandhøj Carsten Hansen
Sommerbyen Brøndgården Nils-Ole Nielsson
Sommerbyen Ejby Hans Vedderkop
Ejbylund Susanne Gwinner a)
Bakkevej
(Tidl. Hedehusene)
Steffen ?? a)
Hersted Bent Christiansen
Hestholm Helle Lund a)
Højvænge Tonny Mattissen a)
Islevdal Torben Kjöller a)
Stuvehøjgård Steen Rejnegaard a)
Observatør Rønhøjgård *Berit Eriksson

a) Valgt for 2 år okt. 2021