Kredsbestyrelsen

Alle foreninger i kredsen har mulighed for at være repræsenteret i kredsbestyrelsen med 1 medlem fra foreningen.

Efter repræsentantskabsmøde maj 2023 består bestyrelsen af:

Rolle Forening Kredsrepræsentant
Formand Rønhøjgård a) Kirsten Holm
Kasserer Tjørnebjerg Susan Mai Andresen
Sekretær Ejbyvænge Gert Olsen
Næstformand Kildegaarden Jann Dahlgaard
Ejbylund Michael Rosted
Hestholm Jan Dybkilde Bach
Islevdal Torben Kjöller
Stuvehøjgård Farad Khasadar
Brandhøj a) Tasha Hoppe
Sommerbyen Brøndgården a) Ib Storm Pedersen
Sommerbyen Ejby a) Hans Vedderkop
Hersted a) Bent Christiansen
Bakkevej a)
(Tidl. Hedehusene)
Steffen ??
Højvænge a) Jens Christian Mackeprang
Observatør Rønhøjgård *Berit Eriksson

a) Kredsrepræsentant vælges i lige år – øvrige i ulige år