Om Kreds HV

Ved ny kredsfordeling i 2015 blev Kreds Hovedstaden Vest dannet ved at sammensmelte tidligere Kreds 2 og Kreds 8.

Kredsen er landets næststørste kreds for kolonihaver under kolonihaveforbundet og repræsenterende 14 foreninger med tilsammen 4.115 haver.

Det er særkender for Kreds Hovedstaden Vest, at

  • Kredsen har mange store foreninger (flere end 250 haver i samme forening)
  • Kredsen har mange andelshave-foreninger (1/3 af forbundets andelshave-medlemmer)

Kredsens primære opgaver er:

  • Formidle Information til/fra medlemsforeninger og forbund
  • Undervise i vurderingssystemet og tilstræbe ens vurderingsprincipper i kredsen
  • Håndtere anker over vurderinger foretaget i kredsens foreninger